Chantelle en Ruhan | Maternity

 Die opgewondenheid oor hierdie honeymoon babatjie is so groot! Charl (my man) het Chantelle en Ruhan se troufotos afgeneem vroeg hierdie jaar, so dit is vir ons so 'n voorreg om aan te hou om die spesiale oomblikke in hierdie twee wonderlike mense se lewe af te neem! Ons bid vir hulle alle seën toe met hierdie groot geskenk tot hul gesin!


Share:

No comments

Post a Comment

Tell me what you think, please leave a comment. Please select the Name/URL option. Put your name in the NAME box, you don't have to worry about the URL box.

© Studio Photography Durbanville, Cape Town studio, Baby newborn photographers | All rights reserved.
Blog Design Handcrafted by pipdig