Thomas, Carien en Joshua

Hierdie was ons eerste amptelike Studio shoot by ons nuwe Studio en ek is baie
opgewonde oor wat die toekoms vir ons inhou.

Ek het ook Thomas en Carien se trou fotos in 2010 geneem.  Dit is vir my so lekker om te sien dat dit met hulle goed gaan en dat hulle sulke AWESOME ouers is, hulle is so rustig en geduldig met klein Joshua. 
Ek bid vir julle baie voorspoed en seën toe.
Share:

No comments

Post a Comment

Tell me what you think, please leave a comment. Please select the Name/URL option. Put your name in the NAME box, you don't have to worry about the URL box.

© Studio Photography Durbanville, Cape Town studio, Baby newborn photographers | All rights reserved.
Blog Design Handcrafted by pipdig